Eğitim Süresi: 6 saat.

Eğitim Tarihi: Online eğitimlerimiz için talep topluyoruz. Yetrli talep sayısına ulaştığımız zaman yeni dönem eğitimlerimiz başlayacaktır.

Eğitim Ücreti: 500 TL (bire bir eğitimler için 1 ders saatinin ücreti 250 TL)

Eğitim Yeri: Eğitimler online olarak yapılmaktadır.

Eğitmenler: Dr. Hakan HEKİM, Öğr. Gör. Mesut Hekim

 

Eğitim İçeriği

Eğitim kapsamında herhangi bir alanda makale konusunun nasıl belirleneceği, makalenin uluslararası nitelikli dergiler (SCI, SSCI, Alan İndeksi) için uygun formatta yazımının nasıl olacağı bu eğitim kapsamında anlatılmaktadır. Bilindiği üzere birçok bilim alanı ve bu alanların alt bilim dalları vardır. Bu eğitimden her bilim alanındaki lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenci, akademisyen veya akademik makale yazmaya ilgili olan kişiler katılabilmektedir. Eğitim kapsamında sosyal bilimler, spor bilimleri, eğitim bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarından örnekler verilerek dersler anlatılmaktadır. Bu bilim alanlarındaki kişiler için eğitim oldukça verimli olmaktadır.

makale yazım eğitimi