Eğitim Süresi: 10 saat.

Eğitim Tarihi: Online eğitimlerimiz için talep topluyoruz. Yetrli talep sayısına ulaştığımız zaman yeni dönem eğitimlerimiz başlayacaktır.

Eğitim Ücreti: Geçmiş dönem eğitimlerimizi izlemek için yıllık ücret 200 TL olup, SPSS Analizi Eğitimi alanlara özel Tez Yazım Eğitimi ücreti 100 TL‘dir (Spss + Tez Yazım Eğitim Ücreti 300 TL)

Eğitim Yeri: Eğitimler online olarak yapılmaktadır.

Eğitmen: Dr. Hakan HEKİM

 

Eğitim İçeriği

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) programı her ne kadar sosyal bilimlere yönelik bir adı olsa da sadece sosyal bilimler değil, eğitim bilimler, sağlık bilimleri ve mühendislik gibi alanlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. SPSS veri analizi eğitimi lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimine devam eden ve tez çalışmasında veri analizine (anket, ölçek, saha laboratuvar testi) ihtiyaç duyan, akademisyen olarak bir kurumda çalışan veya çalışmaya başlayacak olup veri analizlerine ihtiyaç duyan kişilere yönelik bir eğitimdir. Bununla birlikte, kişisel olarak veri analizlerine ilgi duyan kişiler de eğitime katılabilmektedir. Eğitim kapsamı aşağıda yer almaktadır.

 

 • Temel düzeyde bilimsel araştırma yöntemlerinin anlatımı
 • SPSS programının tanıtımı
 • Veri girişi için SPSS dosyasının hazırlanması
 • Veri girişinin anlatımı ve veri girişinde dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması
 • Hatalı – boş verilerin düzenlenmesi, ölçek puanlamalarının yapılması
 • Doğru analiz yönteminin seçilmesinin aşamalarının anlatımı
 • Veri analizlerinin yapılması (analizler aşağıda yer almaktadır) ve analiz sonuçlarının Word programında tablolaştırılması ve yorumlanması

*Yapılan analiz sonuçlarının tezlerde ve makalelerde kullanılabilecek formatta tablolaştırılması ve tabloların yorumlanması eğitim kapsamında yer almaktadır.

*Eğitimi tamamlayanlar eğitim bilimleri, sosyal bilimler, spor bilimleri, sağlık bilimleri alanlarında ve bu alanların alt bilim alanlarında hazırlanan tezler ve makaleler için ihtiyaç duydukları SPSS analiz bilgisine sahip olabilecek ve kend tez – makale çalışmalarında bulgularını kolaylıkla hazırlayabileceklerdir.

 

Hangi Analizleri Öğreneceksiniz

Karşılaştırma Analizleri

 • One Sample T test
 • Paired T test
 • Independent Samples T test
 • One Way ANOVA
 • Wilcoxon Test
 • Mann Whitney U test
 • Kruskal Wallis H test

 

İlişki Analizleri

 • Regresyon
 • Korelasyon

 

Ölçek Geliştirme

 • Açıklayıcı Faktör Analizi – AFA
 • Güvenilirlik Analizi
 • Madde Analizi

 

Diğer Analizler

 • Tanımlayıcı istatistikler (frekans, ortalama, standart sapma)
 • Çapraz tablolar
 • Ki-Kare
 • Multiple response (çok seçenekli yanıtlanan sorular için)

spss veri analizi