Eğitim Süresi: 7 saat.

Eğitim Tarihi: Online eğitimlerimiz için talep topluyoruz. Yetrli talep sayısına ulaştığımız zaman yeni dönem eğitimlerimiz başlayacaktır.

Eğitim Ücreti: Geçmiş dönem eğitimlerimizi izlemek için yıllık ücret 200 TL olup, Tez Yazım Eğitimi alanlara özel SPSS Analizi Eğitimi ücreti 100 TL’dir (Tez Yazımı + Spss Analizi Eğitim Ücreti 300 TL)

Eğitim Yeri: Eğitimler online olarak yapılmaktadır.

Eğitmenler: Dr. Hakan HEKİM, Öğr. Gör. Mesut Hekim

 

Eğitim İçeriği

Tez yazım eğitimi kapsamında  tez konusu belirleme, kaynak taraması, literatür yazımı, tartışma – sonuç ve öneriler yazımının nasıl yapılacağına dair dersler işlenmektedir. Tez konusu olmayanlar ideal bir tez konusunun nasıl bulunabileeğini öğrenecekler. Eğitimin ikinci aşamasında tezinizin literatür bölümünü yazmak için kaynak taramasının nasıl yapıldığı, ulaşılan kaynaklardan nasıl yararlanabileceğiniz anlatılmaktadır. Kaynak taraması yapılırken hem yerli hem de yabancı kaynaklara hangi kanallardan kısa sürede ulaşabileceğiniz anlatılmaktadır. Kaynakları tezinize aktarma sürecinde de birinci kaynağı kullanma, doğrudan alıntı ve ikincil kaynağı kullanmada metin içinde nasıl kaynak göstereceğiniz belirtilmektedir. Bir tez çalışmasında giriş kısmını, problem cümlesini, alt problemleri, hipotezleri, tezin literatür bölümünü (genel bilgiler – kuramsal çerçeve) kısmını nasıl yazabileceğiniz ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin üçüncü bölümünde yöntem, tartışma – sonuç ve öneriler bölümlerinin nasıl yazılacağı anlatılmaktadır. Tezinizde varsa anket – ölçek, saha – laboratuvar testlerinin yöntem bölümünde nasıl yazılması gerektiği detaylı olarak anlatılmaktadır. Sonrasında tartışma – sonuç ve öneriler bölümlerinin yazımı anlatılmaktadır. Tartışma – sonuç ve öneriler yazımı kapsamında öncelikli olarak çalışmada elde ettiğiniz bulguların, diğer bir ifadeyle analiz sonuçlarının (tezin bulguları) tartışma ve sonuç kısmına nasıl aktarılacağı gösterilmektedir. İkinci aşamada ise elde ettiğiniz bulguların ilgili literatür ışığında nasıl tartışılacağı anlatılmaktadır. Bu aşamada kaynaklara nasıl ulaşacağınız ve tartışma kısmına nasıl yerleştireceğiniz belirtilmektedir. Son aşamada ise elde ettiğiniz bulgular ışığında öneriler kısmını nasıl hazırlayacağınız anlatılmaktadır.

Eğitimin dördüncü ve son bölümünde intihal konusu yer almaktadır. Tezinizi yazarken intihal yapmamak adına nelere dikkat etmeniz gerektiği, mevcutta tezinizi yazmışsanız intihal hatalarını nasıl düzeltebileceğiniz örneklerle anlatılmaktadır. İntihal olan bir tez üzerinden intihal düşürme çalışmaları anlatılmaktadır.

 

tez yazım eğitimi